Pure Glamour heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pure Glamour kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Pure Glamour mag deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen met of zonder voorafgaand bericht.Pure Glamour is dan ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze verandering c.q. beëindiging. Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Pure Glamour is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden.